Digitalisering en onderwijs

Het onderwijs is de laatste jaren steeds meer gedigitaliseerd en uiteindelijk heeft de coronacrisis dit proces versneld. De enig mogelijke manier van lesgeven tijdens de lockdown was via het online lesgeven. Deze manier zal een blijvend onderdeel van het onderwijspakket blijven, volgens kenners.

Er zijn voor- en nadelen bij volledige digitalisering, het is daarom zaak om alles goed op een rij te zetten.

In onze huidige tijd speelt digitalisering een belangrijke rol. Digitaal lesgeven is dan ook een logisch gevolg hiervan. Er wordt dan ook gesproken van digitale geletterdheid als nieuw vakgebied in het onderwijs.

Digitale geletterdheid

De leerlingen worden geacht om basiskennis van het gebruik van computers te hebben alsmede het bewust kunnen omgaan met media. Het goed kunnen zoeken en vinden van informatie is ook van belang. Tevens dient er geleerd te worden hoe problemen opgelost kunnen worden, met behulp van de computer.

De boeken worden dus ingeruild voor de computer. Laptops op school meenemen is al standaard geworden binnen de meeste onderwijsinstellingen. Dit maakt het ook makkelijker om het onderwijs te personaliseren. De te volgen pakketten kunnen eenvoudig worden aangepast aan het niveau van de individuele leerling. De onderwijzers worden bovendien in staat gesteld om de vooruitgang van hun studenten dagelijks bij te houden.

Het delen van kennis en het geven van terugkoppeling gaat sneller door de digitalisering. Dit geldt ook voor het inleveren en nakijken van opdrachten. Er is dus sprake van tijdwinst, waardoor docenten meer persoonlijke begeleiding kunnen bieden aan de leerlingen.

Variatie in lesgeven

Er is meer variatie mogelijk in het onderwijs, waardoor het plezier zal kunnen toenemen onder de leerlingen en het onderwijzend personeel. Dit alles klinkt aantrekkelijk maar in de praktijk is er terughoudendheid ten aanzien van digitalisering.

Zo hebben veel scholen de basisvoorwaarden wat betreft beveiliging, privacy en infrastructuur niet op orde. Het is een kwestie waar nog over nagedacht moet worden, evenals de nieuwe rol voor de docenten leerling in het gedigitaliseerde onderwijs.

Gebrek deskundigheid

Het is dus voornamelijk een gebrek aan deskundigheid wat een remmende factor is. ErĀ  dient een visie op digitalisering te worden ontwikkeld. Op het moment is een kruising tussen online en in de schoolbanken lesgeven de beste weg.

Het onderwijs in zijn geheel is nog huiverig voor de invloed op leerlingen en hun ontwikkelingen op de lange duur. Bovendien wordt de interactie tussen leerlingen onderling en de relatie met de docenten als zeer belangrijk gezien en daarom is fysieke aanwezigheid vereist.

De rol van de leraar is in digitaal onderwijs nog steeds hetzelfde, er moeten vaardigheden worden overgedragen. Wiskunde blijft wiskunde, taal blijft taal, de basisvakken veranderen in wezen niet. Technologie zal in de toekomst een nieuw basisvak worden, de digitalisering van de samenleving is nu eenmaal een feit.